A projektről

Az európai könyvtárakat régóta foglalkoztatja a szorongató kérdés, hogy mit kezdjenek azzal a töméntelen mennyiségű, 20. és 21. században keletkezett szöveges forrással, amit a komplex szerzői jogi szabályozás miatt nem áll módjukban digitalizálni. Az átlagos felhasználónak legtöbbször esélye sincs, hogy hozzáférjen ezekhez a könyvtári raktárak mélyén lapuló, sok esetben kereskedelmi forgalomban már nem kapható, vagy esetleg soha ki nem adott művekhez, amelyek kapcsán fel sem merül a reprint- vagy fakszimile kiadás ötlete. 

PROJEKTCÉLOK

Az EODOPEN projekt fő célja, hogy a digitálisan láthatatlan, „rejtett” műveket felhozza a raktárak mélyéről és a nyilvánosság elé tárja. A cél érdekében közvetlenül együttműködik a különböző közösségekkel mind a digitalizálandó források kiválasztása, mind maga a digitalizálás és a projekteredmények bemutatása terén, egyben hozzájárul a könyvtári munkaközösségek teljesítőképességéhez a jogtisztázási kérdések adekvát kezelését illetően. Emellett a projekt alternatív szolgáltatási formátumokkal is operál, hogy a digitális tartalmakat minél szélesebb közönséghez tudja eljuttatni: mindenekelőtt a mobil készülékekre, illetve a vakok és látássérültek számára fejlesztett megoldásokra fektetve a hangsúlyt.

Az EODOPEN az alábbi három cél megvalósításával jelentős mértékben járul hozzá a Creative Europe program sikeréhez:

1. cél

 • A 20-21. században keletkezett, digitálisan rejtve maradt irodalmi művek digitalizálása és elérhetővé tétele a széles értelemben vett európai közönség számára; a hozzáférhetőség fejlesztésével együtt az érdeklődés felhívása a 20-21. századi kulturális örökség iránt, beleértve a szürke- és a tudományos irodalmat, valamint a kultúraközi párbeszéd élénkebbé tétele a nemzeti, regionális és helyi közösségek szintjén;
 • a közösségek bevonása a digitalizálandó tartalmak kiválasztásába, a digitalizálás és disszemináció folyamataiba;
 • jogtisztázás a jelenlegi szerzői jogi rezsim teljes tiszteletben tartásával;
 • a kiválasztott tartalmak digitalizálása;
 • a digitális objektumok elérhetővé tétele a korlátozott hozzáférési lehetőségekkel bírók (pl. látássérültek, vakok) számára;
 • a projekt ideje alatt elérhető közös portál létrehozása a projekteredmények bemutatására, illetve
 • a projekteredmények, a digitalizált 20-21. századi európai irodalom láthatóvá tétele, a lehetőségek szerinti minél szélesebb körű hozzáférés biztosítása.

2. cél

 • Elősegíteni a hozzáférést a vakok és látássérültek, valamint a fiatal használói közönség számára a 20-21. század irodalmi műveihez a következők által:
 • a könyvtárosok és a kulturális szektor munkatársainak felvértezése olyan tudásokkal, kompetenciákkal és know-how-kkal, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy alternatív szolgáltatási formátumokban gondolkodjanak, mivel jelenleg túlnyomórészt olyan formátumokat alkalmaznak a könyvtári művek digitalizálása során, amelyek nem támogatják az összes felhasználást és felhasználót;
 • a jelenleg alkalmazott műszaki megoldások értékelése, a mostani munkafolyamatok és egyéb folyamatok fejlesztése;
 • a szolgáltatott könyvek alternatív formátumú, fenntartható felhasználásának biztosítása a jelenlegi munkafolyamatok és szolgáltatások figyelembe vételével;
 • tényleges alternatív formátumok szolgáltatása a vakok és látássérültek, illetve a mobilhasználók számára.

3. cél

 • A könyvtári dolgozók és egyéb kulturálisörökség-védelmi intézményi alkalmazottak készségeinek fejlesztése, hogy együtt tudjanak működni regionális, nemzeti és nemzetközi szinten a jogtisztázási kérdések adekvát kezelésében, ennek érdekében
 • a könyvtárosok és a kulturális szektor munkatársainak felvértezése olyan tudásokkal, kompetenciákkal és know-how-kkal, amelyek szükségesek a 20-21. századi irodalmi művek digitalizálását lehetővé tevő jogtisztázáshoz, illetve e műveknek a szerzői jogi rezsim teljes tiszteletben tartásával való szolgáltatásához;
 • a jogtisztázási tevékenység megfelelő dokumentálását lehetővé tevő műszaki infrastruktúra fejlesztése a könyvtárosok és a kulturális szektor egyéb munkatársai számára;
 • az eredmények terjesztése és disszeminációja az EODOPEN konzorciumon kívül eső európai könyvtárak és kulturális intézmények alkalmazottainak.

Partnerek

Az EODOPEN projekt az eBooks on Demand (EOD) Network alapját jelentő partneri kapcsolatokra és infrastruktúrára épül. (Az EOD-ról magyarul bővebben itt  és itt olvashat.) Az önfenntartó hálózat 2008 júliusában jött létre. Ahogy az EOD közfinanszírozású projektből önfenntartó hálózattá vált, úgy az EODOPEN kapcsán is várható, hogy a projekt megvalósítását követően további intézmények csatlakoznak majd a vállalkozáshoz, újabb lendületet adva a kezdeményezésnek.

A 11 európai országot képviselő 15 projektpartner alkotta konzorciumot az Innsbrucki Egyetem vezeti. A partnereknek jelentős tapasztalata van az uniós szintű projektek megvalósításában, valamint nagy részük korábbi projektekben és hálózatokban is együttműködött (pl. eBooks on Demand Network, ARROW).

Az EODOPEN projekt szervezeti felépítése – Munkacsoportok

A projektszervezet hat munkacsoportból (Working Group – WG) áll. Az EODOPEN projekt feladatai négy nagy területre oszthatók. A négy nagyobb területért egy vagy több munkacsoport felelős.

Projektmenedzsment

„WG 1 Project and consortium management”

Feladatai:

 • kapcsolattartás a projektpartnerekkel és az EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) irodával; 
 • a költségvetés és a munkaprogram előrehaladásának figyelemmel kísérése;
 • féléves projekt- és munkacsoportülések szervezése és lebonyolítása;
 • jelentések készítése a támogatási szerződés feltételei szerint.
Kommunikáció és terjesztés

„WG 2 Audience development, communication and dissemination”

Feladatai:

 • a kommunikációs – és a közönségfejlesztési terv frissítése és értékelése;
 • párbeszéd a digitalizálandó anyag kiválasztásáról;
 • a digitalizált tartalmak és a projekt eredményeinek népszerűsítése;
 • a bevált gyakorlatok terjesztése a jogok kezelése terén.
Minőségértékelés és minőségellenőrzés

„WG 3 Evaluation and quality assurance” 

Feladatai:

 • az értékelési terv véglegesítése; 
 • illetve a projekt zárásakor az értékelés elvégzése az értékelési terv alapján.
Szakmai tartalom

„WG 4 Delivery formats of digitised material for special needs”

 • iránymutatások és ajánlások kidolgozása a megjelenítési formátumokhoz;
 • a formátumok és megoldások értékelése;
 • képzési anyagok összeállítása a megjelenítési formátumokkal kapcsolatban a könyvtárak munkatársak számára.

„WG 5 Rights clearance assessment and support”

 • tudásbázis kiépítése a jogok tisztázására;
 • előkészítő és gyakorlati workshopok szervezése a jogtisztázásra vonatkozó legjobb gyakorlatok kidolgozása érdekében;
 • jogok tisztázása, − a bevált gyakorlatokra vonatkozó irányelvek és oktatási anyagok kidolgozása a szellemi tulajdonjogok tisztázására.

„WG 6 Rights clearance documentation tool”

 • a műszaki infrastruktúra követelményeinek meghatározása a jogtisztázási tevékenységek jogilag megfelelő dokumentálásához; mindehhez szükségesen
 • meghatározza a jogkezelési dokumentációs eszköz más, jogtisztázáshoz kapcsolódó munkafolyamatokba és intézményi/szervezeti környezetekbe való bevezetésének követelményeit;
 • jogkezelési dokumentációs eszköz bevezetése és tesztelése.

„WG 7 Digitising and making available: Common portal”

 • a közös portál követelményeinek meghatározása;
 • közös portál megvalósítása és a digitalizált tartalom elérhetővé tétele;
 • digitalizálás és a közös portál fenntarthatóvá tétele.

Az Országos Széchényi Könyvtár a 6. Munkacsoport (WG 6) vezetője.